www.mfat.govt.nz www.safetravel.govt.nz
Go to home page - New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade.

You are here: MFAT blogs > Heather Riddell > Climate change and livestock emissions / Biến đổi khí hậu và phát thải trong chăn nuôi

Climate change and livestock emissions / Biến đổi khí hậu và phát thải trong chăn nuôi

30th September 2011 by Heather Riddell, Ha Noi | 2 Comments

This last week I hosted a gathering of officials, academics and researchers, representatives of international organisations and local media at the New Zealand Residence to launch three new research funds established by the NZ government focussing on livestock farming and climate change. The three funds are aimed at supporting scientists from other countries including Viet Nam to collaborate with New Zealand counterparts on joint research in the area of livestock production aimed at finding ways of reducing livestock emissions whilst ensuring that production remains able to meet domestic and export demand. The first is designed to assist researchers, technicians, and students in developing countries; the second is focussed on senior scientists from the Global Research Alliance; while the third is a globally contested fund.

These new potential avenues for collaboration between Viet Nam and New Zealand on livestock emissions represent a further strand in our rapidly developing relationship as joint members of the Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases. The Alliance was initiated by New Zealand and launched in 2009. It entered its operational phase with the signing of the Charter in Rome in June 2011.

Viet Nam was the first developing country to join the Alliance, which now comprises more than 30 countries. The Alliance works on climate change mitigation research in different aspects of agricultural production – including livestock, croplands and paddy field production. As a sigificant agricultural producer and exporter Viet Nam has been an active participant since it joined the Alliance in 2009.

The launch was enthusiastically received by those present, who swiftly saw the value of this research in the context of Viet Nam’s projected increase in livestock production in the future. We look forward to productive collaboration between Vietnamese scientists and our own through these new funding mechanisms, in order to contribute to a strengthened global agricultural response to climate change.

Tuần vừa qua tôi đã tổ chức tại Nhà riêng buổi ra mắt 3 quỹ nghiên cứu mới mà trọng tâm là về chăn nuôi và biến đổi khí hậu do Chính phủ New Zealand thành lập. Tham dự buổi ra mắt quỹ có sự tham gia của đại diện các bộ ngành, các học giả và các nhà nghiên cứu, đại diện một số tổ chức quốc tế và giới báo chí. Mục đích của ba quỹ này là nhằm hỗ trợ các nhà khoa học từ các quốc gia khác trong đó có Việt Nam trong việc hợp tác nghiên cứu với các đối tác New Zealand trong lĩnh vực sản xuất chăn nuôi nhằm tìm ra các biện pháp giảm phát thải trong chăn nuôi mà vẫn đảm bảo rằng sản xuất vẫn có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Quỹ thứ nhất được thành lập nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, các kỹ thuật viên và sinh viên ở các nước đang phát triển, quỹ thứ hai chú trọng vào các nhà khoa học cao cấp trong Liên Minh Nghiên cứu Toàn Cầu còn quỹ thứ ba là một quỹ cạnh tranh toàn cầu.

Những hướng hợp tác đầy tiềm năng mới này giữa Việt Nam và New Zealand về phát thải trong chăn nuôi cho thấy thêm một hướng nữa trong mối quan hệ đang phát triển nhanh chóng khi cả hai nước đều là thành viên của Liên minh Nghiên cứu Toàn cầu về Khí Thải Nhà Kính Trong Nông nghiệp. GRA là sáng kiến do New Zealand đưa ra vào năm 2009 và chính thức được thành lập tại Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức tại Rome. Việt Nam là quốc gia đang phát triển đầu tiên tham gia Liên minh (hiện nay gồm 30 nước). Liên minh nghiên cứu về giảm thiểu biến đổi khí hậu trong các hoạt động khác nhau của ngành nông nghiệp – trong đó có chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất lúa. Là một nước sản xuất và xuất khẩu nông sản, Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào Liên minh kể từ năm 2009.

Buổi lễ ra mắt ba quỹ được khách tham dự đón nhận rất nhiệt tình bởi họ đã nhanh chóng nhìn thấy được giá trị của nghiên cứu này trong bối cảnh Việt Nam có thể tăng cường sản xuất chăn nuôi trong tương lai và chúng tôi mong chờ sự hợp tác hiệu quả giữa các nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học của chúng tôi qua các cơ chế tài trợ mới này để có thể góp phần tăng cường khả năng ứng phó toàn cầu trước biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp.

2 Responses to “Climate change and livestock emissions / Biến đổi khí hậu và phát thải trong chăn nuôi”

  1. Thanh Nguyen Thanh Nguyen says:

    Thank you for leading this meaningful initiatives. It’s not only the money but mainly the knowledge , experiences and awareness about Climate change and livestock emissions would help researchers, technicians, and students in Vietnam bring most valuable contribution back to my country.

    If I might have a small suggestion, may be New Zealand Embassy can organize some activities / project that can assist Vietnam to build up agriculture brands. We are a big agriculture country but there is so few famous agriculture brands. I believe in this area, Vietnam have many thing to learn from New Zealand. Thank you!

  2. Heather Riddell Heather Riddell says:

    Thank you for your thoughtful comment. I certainly agree, on your latter point, that as a major agriculture producer and exporter New Zealand has some very relevant experience that could be of benefit to Viet Nam. We certainly have expertise in the area of developing agriculture brands and I agree that sharing of our experience in this area could be useful to Viet Nam as we look to new ways to collaborate in the future.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Our terms and conditions